Peygamberler TarihiAhirzaman Yolcusu

Seyyid ve Şerif Kime Denir

Allah Resûlü’nün ( sallallâhu aleyhi ve sellem)

Soyundan gelenleri anlatmak için kullanılan bir terimdir.
Anlamı da “efendi, bey, önder, faziletli, kerim” demektir. Şerif manası da “şerefli, asil soylu, demektir. Seyyid kelimesi ile birlikte “nesl-i pak-i Muhammedi’ye mensup olup yüceltilmiş olan ”manasın da kullanılır Seyyid ve Şerif kelimeleri Nebiyy-i Ekrem’in( sallallâhu aleyhi ve selem)

Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma’dan doğanlar ve onların soyundan gelenler için kullanılır. Anne ve baba tarafından

Hazreti Ali’nin (radiyallahu anh) soyundan gelenlere ise

Seyyidüs’s-sâdât denmektedir.

İslamiyet öncesi Seyyid ve şerif soylu ve sil kimseler için kullanılırdı İslamiyet’le bu iki terim, Allah Resûlü’nün kızı Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali’nin çocukları ve torunları için kullanılmıştır. Seyyid ve Şerif Hazreti Ali’nin diğer çocukları içinde kullanılmıştır. Ancak hicri 4.Asrın sonlarından itibaren Seyyid ve şerif lakaplarının Hazreti Hasan ve Hüseyin’in soyundan gelenler için kullanılmaya başlanılmıştır.

Allah Resûlü Hazreti Hasan’a Seyyid ünvanını bizzat kendisi vermiştir.( Buhârî, Fezâilü ashâbi-nebi 22). Hazreti Hasan ve Hüseyin’i cennet gençlerinin efendisi olarak

Vasıflandırdığı için bu iki mübarek zata “seyyideyn” demiş.

Hicri.358(miladî 969) Hasan’ın soyundan gelen Mekke emirlerine şerif, Hazreti Hüseyin’in soyundan gelen Medine emirlerine de Seyyid ünvanı verilmiştir.

Osmanlı döneminde seyyid ve şerifler âyandan sayılmışlardır. Osmanlı devletinde ve toplumunda Seyyid ve şeriflere derin bir saygı gösterilmiş onlara ayrıcalıklar tanınmıştır.

Onüçüncü yüz yılın sonlarına doğru Horasan Emirlerinden Seyyid Harun’da Anadolu’ya göç etmeye karar alır Küpe Dağı’nın doğusuna Çiğdem tepesine yarenleri ile kendi adıyla anılan Seydişehir’i kurar. Seyyid;

emir,bey anlamına geldiği gibi ,peygamber soyundan gelenlere verilen bir ünvandır. Menakıbname’ye göre Seyyid Harun dedesinin adını aldığı ve peygamber soyuna kadar uzandığı kayıtlıdır.(Seyyid Harun Veli Hz.leri Peygamber efendimizin (S.A.S) mübarek neslinden İmam Musa Kazım Hz.lerinin Harunu Keramet adlı oğlunun evlatlarındandır. Yani baba tarafından ceddi atası (büyük dedesi )peygamberimize uzanır. Hem ana canibinden, büyük dedeleri, Veysel karniye ulaşır. Bizim

küçüklüğümüzde Karacalar Bağlarında şimdi Taşağıl yoluna giderken Belediye Makina parkı karşısından soldan Karacalar Bağlarına giden yolun sağında Veysel Pınarı vardı soğuk ve çok güzel suyu olurdu o zamanlar büyüklerimizden duyardık

Seyyid Harun Veli Hz.lerinin büyük dedelerinin adı olduğu söylenirdi.


Kaynak: 
http://www.seydisehirpostasi.com/seyyid-ve-serif-kime-denir-2094h.htm

GÜNCEL DUYURU !

Sitemizi Sizler İçin Yenilemeye Devam Ediyoruz Üst Kısımda Bulunan İlahiler Çalmıyor İse Farklı Tarayıcı Deneyin Sorun Düzelecektir. Canlı Yayın Linkleri Sürekli Güncelleniyor Bizi Takip Edin Allah'a Emanet Olun

REKLAM