Peygamberler TarihiAhirzaman Yolcusu

Sarık,Takke,Şalvar ve C.Hükmü

Sarık ve takke aslında mubah şeylerdendir. Herkes sarık sarma veya takke giyme hususunda serbesttir. Zira İslâm dini, Müslümanlara sarık sarma veya takke takma mecburiyeti getirmemiştir. Yeter ki küfre şi'ar olarak kabul edilen şey başa konulmasın (Papazlara has olan külah gibi).

Yalnız namaz için başa sarık sarmak herkes için sünnettir. Allah'ın Resulü (asm) şöyle buyurmaktadır:

"Sarıkla kılınan iki rekât namaz, sarıksız olarak kılınan yetmiş rekattan daha hayırlıdır."(Taç. I/169)

Bunun için namazda sarığı ihmal etmemek daha uygundur. Sarığın kaç metre olması hakkında bir şey vârid olmamıştır. O örfe bağlı bir şeydir.(el-Fetava el-Kübra, I/169) Takkenin, sarığın yerini tutup tutmadığı hakkında ihtilâf vardır. İbn-i Hacer'e göre, sarığın yerini tutmaz. Buğyetü'l-Müsterşidin isimli kitapta kayd edildiğine göre onun yerini tutar.

İslâmiyet, Müslümanlara özel bir kıyafet getirmediği gibi, şu veya bu tip bir elbiseyi de yasaklamamıştır. Bunun için Müslümanların kıyafetleri bir değildir. Kimi entari, kimi kaftan, kimi şal, sarık, kimi pantolon, kimi de şalvar giyer. Bu hususta herkes serbesttir.

Ancak bir memlekette adet olmayıp, halkın nazar-ı dikkatini çeken kıyafete bürünmek de doğru değildir. Şâfiî mezhebine göre; kişinin şahsiyetini zedelediği için böyle elbise giyenlerin şehadeti muteber değildir. Ama tuhaf ve nazar-ı dikkati çeken bir kıyafet olmadıktan sonra, ehli küfrün giydikleri elbiseyi giymekte hiç bir sakınca yoktur. El-Muğire bin Şûbe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir:

"Peygamber (asm) kolları dar bir Rum cübbesi giymişti."(Buharî. Müslim).

Bu hadîsten anlaşıldığına göre, kâfirlerin giydiği elbiseleri giymekte beis yoktur(Mirkatü'l-Mefatih. IV/416). Bugün giydiğimiz palto da, dinen cübbe sayılır. Çünkü hadîste geçen cübbe ile palto arasında fark yoktur.Kaynak: 
https://sorularlaislamiyet.com/sarik-takke-salvar-ve-cubbenin-hukmu-ve-namazdaki-durumu-hakkinda-bilgi-verir-misiniz

GÜNCEL DUYURU !

Sitemizi Sizler İçin Yenilemeye Devam Ediyoruz Üst Kısımda Bulunan İlahiler Çalmıyor İse Farklı Tarayıcı Deneyin Sorun Düzelecektir. Canlı Yayın Linkleri Sürekli Güncelleniyor Bizi Takip Edin Allah'a Emanet Olun

REKLAM